Hôm nay: 86
Tháng này: 306
Tổng cộng: 28120
Hộp Giấy Cứng • Hộp Gỗ MDF • Hộp Da Simili • Hộp đựng ví nam-nữ • Hộp đựng thắt lưng • Hộp nữ trang • Hộp trang sức  
hpdesignvn@hotmail.com || Hot line: 0938267130
Key Tâ.p Viê't

Hướng dẫn sử dụng HP Key 2.4

Tắt những bộ gõ khác, để tránh xung đột bộ nhớ

Phiên bản 2.4 có chức năng "Dùng clipboard" : Truyền dữ liệu bằng bộ nhớ.

Từ phiên bản 2.0 chương trình có thêm phần "Gõ tắt". Sau khi nhấn thanh SPACEBAR chữ tắt được thay thế.
Bạn có thể thiết lập bảng gõ tắt theo ý mình bằng chương trình đi kèm "Bảng Gõ Tắt".
Dữ liệu bảng gõ tắt được lưu giữ trong file GoTat.txt, để cùng thư mục với chương trình.
Ngoài ra bạn cũng có thể dùng chương trình WordPad của Window để soạn thảo và lưu lại dưới bảng mã Unicode,
và chữ tắt cách chữ thay thế là ký tự "|"

 

BẢNG GÕ NHANH:
Kết hợp nhấn nút Shift ta có chữ đầu Hoa: VD : Shift + cc = Ch

aa = â ee=ê oo=ô dd=đ [=ư ]=ơ ww=ă
cc = ch gg = gh tt = th kk = kh nn = nh qq = qu pp = ph
ff = ngh jj = gi zz = ng       uu = ưu

 

CÁC KIỂU GÕ TIẾNG VIỆT:
Đối với kiểu gõ VNQR khi bỏ dấu "hỏi" và "chấm" cuối từ thì cách ra 1 ký tự trắng.
Vì nếu không chương trình nhầm là sửa dấu cuối từ. Hoặc tắt chức năng bỏ dấu cuối từ.

  VNI Telex VNQR
Dấu sắc: 1 s '
Dấu huyền 2 f `
Dấu hỏi 3 r ?
Dấu ngã 4 x ~
Dấu nặng 5 j .
Dấu mũ: â, ô 6 aa = â, ee = ê, oo = ô ^
Dấu móc: ư,ơ 7 uw = ư, ow = ơ * (hoặc +)
Dấu trăng: ă 8 aw = aw, uw = ư (
Chữ đ: 9 dd = đ dd = đ

 

Bỏ dấu 2 lần là xoá dấu

Vni Telex VNQR
á1 = a ás = a á' = a

 

Bỏ dấu ngay sau ký tự hoặc cuối từ:

Vni Telex VNQR
tro6ng1 = trống troongs = trống troong' = trống

 

Sửa dấu: Bỏ dấu chồng lên

=
Vni Telex VNQR
trống2 = trồng trốngf = trồng trống` = trồng

 

Phông HP-001: dùng cho dạy môn tập viết ở bật tiểu học hay để luyện chữ đẹp.

-Khi bạn chọn trên bảng mã là phông Tập viết thì sau khi nhập xong 1 từ, nhấn thanh spacebar chương trình sẽ chuyển từ đó sang bảng mã HP-001 (phải dùng phông HP001 mới thấy được)

- Đối với lớp 1, để có bộ số nhỏ kèm thêm ký tự "*" sau số .
VD: 1* ==> ra số 1nhỏ

-Nếu muốn viết Cách 2 bạn đánh vào hộp kiểm Cách viết 2:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu chạy chương trình bi lỗi sau đây (như hình)
System Error &H8007007E (-2147024770). The specified module could not be found.

các bạn chạy file "setuppad.exe" đi kèm với chương trình

file này tải tại:

http://download.microsoft.com/download/activexcontrolpad/Install/4.0.0.950/WIN98MeXP/EN-US/setuppad.exe

 

Hộp giấy cứng • Hộp gỗ MDF • Hộp da
Liên hệ: hpdesignvn@hotmail.com
https://www.facebook.com/hong.hai.3990