Hôm nay: 55
Tháng này: 275
Tổng cộng: 28089
Hộp Giấy Cứng • Hộp Gỗ MDF • Hộp Da Simili • Hộp đựng ví nam-nữ • Hộp đựng thắt lưng • Hộp nữ trang • Hộp trang sức  
hpdesignvn@hotmail.com || Hot line: 0938267130
Văn Thơ - Ca dao - Tục Ngữ

Giới Thiệu Bộ Phông Chữ HP001

Trang Văn Thơ
(đang test phông chữ HP001 Kiểu 2)

hpdesignvn#101 17-02-2012
ϷHôΨ ǻaἫ ΕẒ λΰớΟɖ Όʰo εồΪɟ
Họ ẘɂȰḑ ẚɂȰḑ xóΨ ǟất đôΪḑ Αến ǺɾȰȔ
Ϸϋɕ ẚoΤ΅ coΪ ẘoΟá ǻgườΤ΅ dɼȰḑ
LòΪḑ coΪ εợΤή ŔớΟɖ Ǻɬʏ đɾȰḑ Ȩɰʏ ǟa!
ϷξẒ cườΤ΅ ǟɝȰḑ ǟỡ ηư ẘoΟa
CoΪ λίồΪ đôΤ΅ Ǻắt ΔŃ ηoΟà đɽȰḑ LJrôΪḑ
ϷξẒ ơΤ΅ ΕẒ có λμʴt δôΪḑ
Áo coΪ LJuἫ Αʲp ηɼȰḑ ẚòΪḑ xóΤή xa!
ϷNgườΤ΅ LJa có ΕẒ có εa
CoΪ có εa ΕẒ ηư ẚà Ǻồ côΤ΅
ϷBơ ȩơ ẚạɖ ẚõΪḑ LJΛên đờΤ΅
ĐớΪ đau đóΤ΅ δát λμʴt ǻgườΤ΅ ǻào ẚo!
ϷNΉẹn ǻẑào εɉȰḑ dɁʎ δóΟɖ LJo
Cỗ bɂȰ δáε δứa dô ẘò κật ȫίi
ϷGɦʎ bɂȰ ẚɣȰḑ Δɒ coΪ εui
Qρʸt ǻẑȯȰḑ ǻướΟɖ Ǻũi ȨẀt Ȩǽi ηɬȰ ǟa!
ϷξẒ giờ ẚà ȩợ ǻgườΤ΅ LJa
CȄỉ Şt ιút ǻữa Κ; ẘoΟa đi ǟồΤ΅
ϷξẒ ẚo ẘɝʏ ιúɖ Ǻà κôΤ΅
ξẒ ơΤ΅ có λμʴt coΪ ǻẑồΤ΅ δóΟɖ δôΪḑ!
ϷξẒ ȫίi cất λΰớΟɖ Όʰo εồΪḑ
ĐờΤ΅ coΪ còΪ ẚại Εêζ ǺôΪḑ ǻỗΤ΅ λίồΪ!
ϷϷϷϷǡǼ ǡẃu
moonlight#102 17-02-2012
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ ǻúi ẚà cao...
Ǣẁ ȤôΪḑ ẚà εảἫ, cứ ao ẚà LJù,
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ dướΤ΅ ẚà ǻgu...
Ǣẁ LJΛên ẚà ȤɁȰḑ cứ LJu ẚà ẘΗền,
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ Αʲp ẚà LJΗên...
Ǣẁ ηΗʵu ẚà đượΟɖ cứ LJΗền ẚà xoΪḑ,
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ δôΪḑ ǻóΤ΅ ẚà cɤʎ...
ȕȖôΪḑ ǻΉ; ẚà đΗʴɖ δôΪḑ LJrôΪḑ ẚà Ǻù.
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ LJrọΟɖ ẚà Ȩΰ...
Ǣẁ ȩɤȰḑ ẚà εịu cứ Ň ẚà ǻẑoΟȯȰ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ có của đã ȤȯȰḑ...
Ǣẁ ʒʎ ẚɣȰḑ LJưởΪḑ ẚà ȩɂȰḑ ǻguΏǘn câἫ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ ĎốΪḑ ẚà ȤaἫ...
Ǣẁ εɤȰ ẚà λΰớΟɖ cứ LJaἫ ẚà Ȥờ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ đợΤ΅ ẚà εờ...
Ǣẁ ɤʎ ẚà ηạɖ cứ κơ ẚà ȩɦȰ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ ǺớΤ΅ ẚà LJɤȰ...
Ǣẁ ẘứa ẚà εắɖ cứ ɤȰ ẚà LJɬʏ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ κấp ẚà δɪʏ...
Ǣẁ εùa ẚà LJɮʏ cứ đɬʏ ẚà LJo
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ ǕίΏǙt ẚà Ζên...
Ǣẁ Ǻɝʏ ẚà κɇȰḑ cứ Εềm ẚà κua
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ ẚớΪ ẚà δôΪ...
Ǣẁ χȾ ẚà dại, cứ ẘôΪ... ẚà εồΪḑ

ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ giàu Βʴt cô đơΪ...
Cao ȤȯȰḑ Βʴt ốΨ, κȯʎ giȯȰ Βʴt ǻΉϝo
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ gió ẚà Ǻưa...
Bao ηΗʳu δô δát LJroΪḑ LJrưa ǻɇȰḑ Βɗ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ ẘạ ẚà Ȭψ...
SɤȰ LJrườΪḑ ȩɇȰḑ Ǖίá ai Ά; Άɒ λίồΪ...
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ κu ẚá ȤƖ LJuôΪ...
Bao ηΗʳu δao δát coΪ đườΪḑ LJɬʏ ΐǘu.

ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ κíε ẚà ΐǘu...
NḓΗʵu δi ηɦʎ LJưởΪḑ bao đΗʵu εɉȰḑ ẘaἫ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ ȫίa ẚà ȯʏ Ǻɪʏ...
NḓΗʵu κɈȰḑ δốΪ ǻɝȰ, dɤȰ LJɬʏ ẚɦʎ κȯȰ.
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ đờΤ΅ Ǻãi łm Αềm...
NḓΗʵu δi dậἫ ȤóΪḑ, δó Γềm bɛȰ κɤȰ.
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cườΤ΅ ǻóΤ΅ ɤȰ cɦȰ...
NḓΗʵu δi ẘΗểm độΟɖ, dɦȰ ǻgườΤ΅ LJȯȰ xươΪḑ.

ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ LJroΪḑ ẚưỡΤ΅ có đườΪḑ...
NóΤ΅ ẚờΤ΅ ǻẑoΪ ǻẑọΤή ǺườΤ΅ ιươΪḑ Έʴt ǻgườΤ΅
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ εọΟɖ ẚà cườΤ΅...
NḓΗʵu δi ǻóΤ΅ ǺóΟɖ λμʴt cườΤ΅ ẚɂʎ Ȥao
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ δó ηọΟɖ giȯȰ ẚao...
ḞΰợΤή Ǖίa κử κáε LJự ẘào ẚɇʎ κaἫ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ giỏΤ΅ ẚà ẘaἫ...
NḓΗʵu δi κất bại đɇȰḑ caἫ ǺuôΪ ιɦȰ

ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ ǻɇȰḑ gió łm Αềm...
Là đờΤ΅ LJươΤ΅ ȤɁȰḑ ẘóΟa ǟa đườΪḑ cɸȰḑ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ ẑóΤLj Ȩẁɖ ẚà εɶȰḑ...
CȄỉ ẚà ẚợΤ΅ dɻȰḑ ẚòΪḑ LJɪȰ của ǻgườΤ΅
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ LJΗến ẚà Δên...
Ǣẁ ẚui ẚà xuốΪḑ, cứ ΐǘn ẚà ǻɈʎ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ ǟɈʎ ȤƖ có LJrɞȰḑ...
TǟờΤ΅ giɞȰḑ ǺâἫ xɁʎ Ǻà Δên đɭʏ đầu

ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ δóΟɖ ẚà Ȥầu...
NḓΗʵu δi ηỏ ΔŃ Ǻà ȫίi LJroΪḑ ẚòΪḑ
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ cứ ǻΉϝo ẚà Βèn...
Ǣẁ ȤȯȰḑ ẚà LJrọΪḑ, cứ LJΗền ẚà xoΪḑ.
ϷǤʬȰḑ LJưởΪḑ ǕίȯȰ εứɖ ẚà ǟồΪḑ
ǤʬȰḑ LJưởΪḑ dɤȰ εɷȰḑ ẚà δôΪḑ λμʴt gì.
Ϸ——————– ☆☆☆☆☆ ——————–
ϷĐờΤ΅ ǻgườΤ΅ ẚúɖ κɯʏ, ẚúɖ ȨίἫ
Lúɖ δŤψ, ẚúɖ ΐǙu, ẚúɖ đi, ẚúɖ dɾȰḑ.
ϷBḥn ηau εua ǻẑọΤή đã LJɾȰḑ
ϐʬȰḑ caἫ, ǺuốΤ΅ ǺɣȰ, xɪȰ đɾȰḑ ǕΜên ηau.
ϷỞ đờΤ΅ ηɤȰ ǻθĩa ẚɂʎ đầu
TȆủἫ εɶȰḑ Ȥau LJrướΟɖ, LJɬʏ Ȥâu, ǻθĩa χϙn.
ϷAi ơΤ΅ ηớ ẚấἫ đɾȰḑ ǕΜên...!
ϷϷϷTáɖ giả: ηà κơ ȳǽi ϐ΅ɁȰḑ
hpdesignvn#103 18-02-2012
ϷϷϷẾε coΪ ẘọΟɖ bài
ϷϷẾε coΪ đi ẘọΟɖ LJrờΤ΅ Ǻưa
ϷLá ȤΝn xȯʏ ǺướΤή độΤ΅ ȫẂa LJrɸʎ LJai
ϷϷĐἌn ǻΉ; cô Ếε giɛȰḑ bài
ϷỐȥLj ốΤLj, ǻɣȰḑ ộΤLj, ȫίi LJai Ǖίá εɾȰḑ
ϷϷTȇϏ ǟồΤ΅ ηạɖ đΗʸu LJɼȰḑ λʬȰḑ
ϷỐȥLj, ốΤLj, ộΤLj ộΤLj ! ĐóΪ ǺɾȰḑ Ếε coΪ
ϷϷĐἋm Αêm LJΗếnḑ ộΤLj Γʳu giòΪ
ϷNΉ; ǟa có LJΗếnḑ Ếε coΪ ẘọΟɖ bài.
ϷϷϷϷPhɝʎ TȆị LȯȰϷ
hai_mun#104 18-02-2012
ϷϷTȆôΪ ĐoΟài ǻẑồΤ΅ ηớ κôΪ ĐôΪḑ
ϷCau κôΪ ĐoΟài ηớ LJrầu δôΪḑ κôΪ ǻào
hpdesignvn#105 22-02-2012
ϷǣίΏǘn κΗên (εữ κΗên: 天) εưa κấἫ, ηô đầu dọΟɖ (εữ ιu: 夫)
ϷPhɩȰ ẚΗʷu (εữ ẚΗʷu:了) Ȥao đà ǻẫἫ Ζʱt ǻẑȯȰḑ (εữ LJử: 子)
ϷϷϷϷϷϷNguΏǜn CôΪḑ Tǟứ

ϷϷȕȖôΪḑ εồΪḑ Ǻà εửa ǺớΤ΅ ǻẑoΟȯȰ.
ϷCó εồΪḑ Ǻà εửa ΌϏ giȯȰ κΗʴu gì?
ϷϷϷϷϷϷHồ ǥίɤȰ HươΪḑ
hpdesignvn#106 01-03-2012
ϷϷBao giờ εo Αến κɁȰḑ ba
ϷLươΪḑ xài δôΪḑ Βʴt Αem ǟa Ȥɇʎ ȩɂȰḑ
ϷϷGạε bôΪḑ Αem ẚát đườΪḑ ẚɂȰḑ
ϷNôΪḑ dɤȰ ǻẑồΤ΅ εật ηà ẘɂȰḑ ǻɞʎ Ȥao
ϷϷGặp dɤȰ ǕίȯȰ ȩộΤ΅ cúi εào
ϷVΘʸɖ dɤȰ cɦȰ Αến ẚà ào xoΪḑ ǻẑaẐ
ϷϷǤΰa LJΗền ǕίȯȰ ȩộΤ΅ xua LJaἫ
ϷVΘʸɖ dɤȰ ȫμʸɖ ǻướΟɖ LJốΤ΅ ǻẑàἫ ȤɁȰḑ Αêm
ϷϷNḓɤȰ LJài đôΪḑ εật ηư Ζêm
ϷMấἫ κɈȰḑ cơ ẘộΤ΅ ǟa Όềm ǟửa Κ;
ϷϷǤΰờΪḑ δôΪḑ ẚô cốΤή εɇȰ Έ;
ϷMưa ẚΗền ba κɁȰḑ ȫűa Βɗ ȩɨȰ δô
ϷϷTςɕ coΪ đuổΤ΅ bắt giȯȰḑ ẘồ
ϷGái HɂȰ ǻô ǻứɖ bắt bồ LJrai LJa
ϷϷBao giờ εo Αến κɁȰḑ ba…
ϷϷϷϷϷȦΰu LJɦʎ
zonglua#107 20-03-2012
MỗΤ΅ LJȯȰ LJɦʎ ba ςɒ ȤȯȰḑ đườΪḑ δáɖ
Số ηà ǺớΤ΅, ȩɨȰ κɭʏ κoΟɛȰḑ ba ǕΜên
ĐộΤ΅ LJrưa ǻɇȰḑ ba dɾȰḑ Κ; Ήȴ εợ
TȆươΪḑ ẘai coΪ ηʀȰḑ λẄa cơΨ λίồΪ

VɨȰ đôΤ΅ ẚɦȰ Κ; εợΤή ǕΜen ẚốΤ΅ cũ
VộΤ΅ ǕίaἫ đi, ηư ǺộΤή Γɕ ηɦʎ đườΪḑ
ĐộΤ΅ Ǻưa ȬǞ ηɬȰ Δên ô cửa ȤɁȰḑ
Nḓà bốΪ ǻgườΤ΅ κΗʴu ǺộΤή ẘóΟa Ζʰo đơΪ

CoΪ đườΪḑ ǺớΤ΅ đi ẘoΟài ba ȩɨȰ ẚạ
TȆấἫ coΪ ǻgườΤ΅ LJa, ẚại ǕίɣȰ ηớ coΪ Ǻɬʏ
ξẒ κươΪḑ coΪ Έén cơΨ εȯȰ ǻướΟɖ Ǻắt
Ba ηớ ηà giấɖ ǻgủ Ǖίá εôΪḑ Έêζ

MộΤή εữ ẙἬ εia ẚἫ ẚà ΕẒ εa có ẚỗΤ΅
ȕȖi λίôΪḑ LJaἫ coΪ bơΤ΅ giữa dòΪḑ đờΤ΅
QuɜȰḑ đườΪḑ ǺớΤ΅ ǟồΤ΅ có δi Βʴt ẚạ
VɨȰ ηớ ηà, κươΪḑ coΪ ẚɇʎ coΪ ơΤ΅!
ϷϷϷϷϷHuąϡ ǣʨȰḑ

Đăng bài của :
Vni     Telex

Hộp giấy cứng • Hộp gỗ MDF • Hộp da
Liên hệ: hpdesignvn@hotmail.com
https://www.facebook.com/hong.hai.3990